Blog Archives


Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

Członek Zarządu/Główna Księgowa

Księgowość/Kadry

Kierownik Działu Przygotowania Produkcji

Koordynator ds. Kontrolingu, Logistyki i Zakupów

Specjalista ds. zaopatrzenia

Kierownik serwisu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu