Blog Archives


Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

Członek Zarządu/Główna Księgowa

Księgowa

Księgowa

Referent ds. księgowości i administracji

Kierownik Działu Przygotowania Produkcji

Koordynator ds. Kontrolingu, Logistyki i Zakupów

Specjalista ds. zaopatrzenia

Kierownik ds. montażu

Kierownik serwisu