Przebudowa oddziału Banku PKO – Duży Rynek, Świecie – termin realizacji robót: 21/08/2017 – 09/10/2017, kwota kontaktu: 947 tys. zł