Przebudowa Sali Gimnastycznej – Skępe – termin realizacji robót: 02/08/2017 – 30/11/2017, kwota kontaktu: 2,5 mln zł