Monthly Archives: grudzień 2019


W dniu 12 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

Symboliczną czerwoną wstęgę przeciął starosta nakielski – Tadeusz Sobol wraz z wicestarostą nakielskim – Tomaszem Miłowskim, prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią – Kamilą Radzką-Januszewską, dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim – Dorotą Hass, radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wojciechem Szczęsnym oraz Dyrektorem Generalnym REVbud Sp. z o.o. wykonawcą prac budowlanych – Bartoszem Zielonym.

Realizacja inwestycji wymagała pozyskania środków zewnętrznych z wielu różnych źródeł. Budowa ośrodka aktywności społecznej opiewa na łączną kwotę ponad 6 mln złotych w dużej mierze inwestycja powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym na rozwój Centrum:

3 062 420,04 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na prace budowlane związane z rozbudową Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku;
250 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prace budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji;
996 012,00 zł – dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2019 r.;
1 346 472,20 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na powstanie w CAiAS Dziennego Domu Pobytu w Paterku.

Więcej informacji pod linkiem: https://kurier-nakielski.pl/uroczyste-otwarcie-centrum-akceptacji-i-aktywnosci-spolecznej-w-paterku/

 

Trwają prace wykończeniowe i zagospodarowania terenu inwestycji przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 na Okolu.
W nowym budynku oprócz sali sportowej powstaną również dwie sale do zajęć korekcyjnych, sala terapeutyczna i rehabilitacyjna, a także siłownia i pomieszczenia techniczne.

 

Pod koniec grudnia 2019 roku zakończona została inwestycja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mozowieckim, łączny koszt inwestycji opiewał na 9,5 mln zł brutto.

Jesteśmy na pierwszym najważniejszym etapie prac  budowy , czyli tworzeniu fundamentów sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych.