Monthly Archives: wrzesień 2020


Trwają prace nad rozbudową istniejącego budynku zakładu mięsnego o część kartoniarnii z dokiem załadunkowym i zadaszeniem wraz z wewnętrzną instalacją:

elektryczną, wodociągową, wentylacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

a także przebudową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i C.O.

W dniu 31.08.2020 roku skończyliśmy budowę i oddaliśmy do użytku salę sportową przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych. Obiekt sali sportowej posiada 2 kondygnacje z dojściami pieszymi i pieszo-jezdnymi do budynku, plac wewnętrzny oraz infrastrukturą techniczną.

Pierwszy raz w historii naszych robót budowlanych, zamontowaliśmy profesjonalną ściankę wspinaczkową.