Monthly Archives: marzec 2021


Na inwestycji budowy dwóch budynków wielorodzinnych w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 13 postęp prac jest zgodny z harmonogramem.

W budynku B kończymy prace wykończeniowe. Aktualnie wykonujemy prace elewacyjne.

Na budynku A trwają prace zbrojarskie nad IV piętrem.

 

Obecnie realizujemy inwestycję pod nazwą: Budowa parkingów dla pojazdów samochodowych wraz z dojazdami w Toruniu przy ul. Woli Zamkowej i Poniatowskiego.

Na początkowym etapie prac wykonaliśmy:

-rozbiórki istniejących nawierzchni,

-roboty ziemne,

– montaż zbiornika retencyjnego.

Aktualnie realizujemy następujący zakres prac:

-podbudowy nawierzchni wraz z ułożeniem kostki betonowej,

-instalacje elektryczne i teletechniczne,

-kanalizację deszczową.

Na etapie końcowym prace zwieńczymy wykonaniem terenów zielonych.