Monthly Archives: czerwiec 2021


W czerwcu br. zakończyliśmy inwestycję pod nazwą: Budowa parkingów dla pojazdów samochodowych wraz z dojazdami w Toruniu przy ul. Woli Zamkowej i Poniatowskiego.

Zakres prac obejmował:

-rozbiórki istniejących nawierzchni,

-roboty ziemne,

-montaż zbiornika retencyjnego,

-wykonanie podbudowy nawierzchni wraz z ułożeniem kostki betonowej,

-instalacje elektryczne i teletechniczne,

-kanalizację deszczową.

-wykonanie terenów zielonych.

Prace były prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym i nadzorem Konserwatora Zabytków.