Monthly Archives: kwiecień 2022


Od kwietnia rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem elewacji metodą lekką-mokrą na hotelu w miejscowości Hel.

Jesteśmy na półmetku robót. Dwie z czterech elewacji jest już prawie skończona, następne dwie są w trakcie realizacji.

Elewacja spełnia aktualny parametr współczynnika przewodzenia ciepła λ.

Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Od II połowy stycznia br. realizujemy obiekt handlowo-usługowy w Koronowie.

Aktualnie zakończyliśmy montaż prefabrykowanych dźwigarów, belek oraz doku.

Rozpoczynamy montaż pokrycia dachowego.

Jesteśmy w trakcie nawożenia oraz zagęszczania podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej.

 

Kolejna budowa rozpoczęta.

Realizacja dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy przy ul. Kapeluszników.

Suma powierzchni użytkowej mieszkań w budynku będzie wynosiła 1.017,2 m2.

Wykop pod halę garażową został już ukończony.

Aktualnie trwają roboty fundamentowe.

 

Firma Revbud Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania.

Nasza firma wdrożyła oraz stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001-2015,

w następującym zakresie:

Budownictwo kubaturowe i mieszkaniowe.

Wykonawstwo, montaż i serwis automatycznych skrzynek pocztowych.

W kwietniu br. rozpoczęliśmy budowę obiektu handlowo-usługowego w Drawsku Pomorskim.

W pierwszej kolejności wykonaliśmy rozbiórki istniejących obiektów oraz roboty ziemne pod fundamenty budynku.

Aktualnie jesteśmy na etapie tyczenia osi budynku oraz wykonywania podkładu betonowego pod stopy fundamentowe.

 

 

Kolejna realizacja zakończona sukcesem.

Zakres prac obejmował:

Przebudowę i rozbudowę istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego obejmującej pomieszczenie myjki pojemników oraz magazynu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową, wentylacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osie.

 

 

W ubiegłym roku ukończyliśmy budowę dwóch budynków wielorodzinnych w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 13 zgodnie z założonym harmonogramem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań budynku A wynosiła 790,1 m2.

Powierzchnia użytkowa mieszkań budynku B wynosiła 1005,68 m2.

Łącznie wybudowano 57 mieszkań.