Monthly Archives: lipiec 2022


Na budowie w Drawsku Pomorskim zakończono montaż prefabrykowanych dźwigarów dachowych wraz z ich stężeniem.

Zaawansowanie prac żelbetowych: 95%.

Zakończono prace murarskie.

Wykonano płytę posadzki z betonu ze zbrojeniem rozproszonym.

Rozpoczęto montaż blachy trapezowej na dachu.

Rozpoczęto montaż płyt warstwowych elewacyjnych.

Zaawansowanie wykonania ryglówki stalowej: 50%

Zakończono wykonywanie wymiany gruntu pod drogi i parkingi.

Zaawansowanie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego: 50%.

Zaawansowanie wykonania sieci zewnętrznych: 80%.