Monthly Archives: grudzień 2022


Etap budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego: stan surowy otwarty bez pokrycia dachu.

Przystępujemy do wykonywania pokrycia dachowego oraz montażu stolarek okiennych.

W dalszym ciągu trwają roboty elektryczne, sanitarne.

Aktualnie można zobaczyć bryłę budynku skierowaną ku rzece Wiśle.

Źródło pochodzenia dokumentacji fotograficznej:

[Mieszkaniowy plac budowy] Fordon – jesień 2022