Monthly Archives: maj 2023


W dniu 18 kwietnia została podpisana umowa na Budowę hali sportowej w Siemkowicach wraz zagospodarowaniem terenu.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja będzie przebiegała w dwóch etapach:

– etap I – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych,

– etap II – wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych.

Realizacja Inwestycji współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.