Polityka prywatności

Polityka prywatności Revbud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń, ceni sobie Twoją prywatność. Zapewniamy, że Twoje dane są chronione zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów krajowych(w szczególności realizacja wymogów określonychw art. 173 ust. 1 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.) jak również nałożonymi przez przepisy Unijne –wszczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO). Z niniejszej Polityki dowiesz się, w jaki sposób korzystamy z informacji o Tobie oraz opiszemy zasady przechowywania informacji w urządzeniach końcowych użytkowników (tzw. „cookies”) i uzyskiwania do nich dostępu. Oprócz tego poinformujemy Cię o przysługujących uprawnieniach wzwiązku z procesem przetwarzania Twoich danych przez Operatora domeny – Revbud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763116, posiadającą numer NIP: 8792687671

1. Dane osobowe (prawne podstawy przetwarzania)

Jakie dane przetwarzamy?

 • Formularz kontaktowy – w przypadku kontaktu za pomocą formularza znajdującego się na naszych stronach internetowych, w celu uzyskania informacji o produkcie, który jest przedmiotem Państwa zainteresowania, zgodnie zzasadą minimalizacji, przetwarzamy jedynie niezbędne do tego dane, które umożliwią nam odpowiedź na Twoje zapytanie (w tym wypadku wymagany będzie adres e-mail, na który odeślemy odpowiedź. Podanie pozostałych danych zawartych w formularzu jest dobrowolne).
 • Kariera – w przypadku kontaktu, w związku z procesem rekrutacyjnym, będziemy przetwarzać dane zawarte w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym, w oparciu o udzieloną zgodę.
 • Umowa – w przypadku zawarcia z nami umowy, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zawarta umowa z Administratorem.Wymagać będziemy danychwyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także tych danych, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa(np. z przepisów prawa podatkowego).Przez jaki czas przechowujemy dane? Państwa dane, przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do zrealizowana celów dla których je zgromadzono. Zazwyczaj terminy graniczne wyznaczają przepisy prawa. Terminy te, są zależne od celu przetwarzania:
 • Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowym – przechowywane są do osiągnięcia celu –czyli do czasu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 • Dane uzyskane w procesie rekrutacyjnym – w zależności od udzielonej przez Państwa zgody – 7 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę –przez okres 12 miesięcy.
 • W przypadku zawarcia umowy – przez czas realizacji umowy, a później przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez czas wynikających z przepisów podatkowych.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Podane przez Państwa dane przez stronę internetową i kontakt nie są udostępniane podmiotom przetwarzającym. W przypadku zawarcia z nami umowy o roboty budowalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia:

 • w celu realizacji czynności księgowych, windykacyjnych,finansowychi archiwizacyjnych,
 • podmiotom wykonującym umowy o roboty budowlane (podwykonawcy),
 • podmiotom świadczących usługi kompleksowego zarządzania procesem realizacji Projektu
 • podmiotomświadczącym usługi IT.W przypadku udostępniania danych wymagamy od podmiotów trzecich zachowania zasad poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie w niezbędnym zakresie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 • wyrażona zgoda
 • formularz kontaktowy, formularz w zakładce „Kariera”,-zawarcie umowy (umowy podwykonawczej o roboty budowalne)
 • podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy i jej realizacji,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora.

2. Dostęp do danych i kontrola – zgodnie z przepisami RODO oraz przepisów krajowych, informujemy, o przysługującym prawie do:

 • Wyrażenia dobrowolnej zgody oraz jej wycofania
 • Wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego
 • Uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora
 • Dostępu do danych (uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu)
 • Sprostowania Państwa danych osobowych (jeżeli nie są one aktualne, są niedokładne lub niekompletne)
 • Usunięcia danych (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma prawnego obowiązku do ich dalszego przetwarzania)

3. Dane kontaktowe

Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Revbud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul Gdańska 4a 87-100 Toruń zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000763116, posiadającą numer NIP: 8792687671.

Adres e-mail: biuro@revbud.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy o możliwości kontaktu w sprawie Państwa danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@revbud.pl

4. Polityka plików Cookiem Czym są cookies?

Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Do czego służy cookies?

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Jakie pliki cookies są wykorzystywane przez Operatora?

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) Usługa Google Analytics – ten typ plików cookies umożliwia Spółce pozyskiwanie informacji dotyczących komputerów (urządzeń końcowych) użytkowników, którzy korzystają z naszej strony internetowej. Przesyłanie obejmuje następujące informacje: typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, data i godzina wizyty na stronie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP, strona, z której nastąpiło wejście do naszej strony. Informacje, przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych oraz analizy zachowań Użytkowników korzystających ze strony.

W ramach wykorzystywania przedmiotowych plików Cookies Spółka nie jest w stanie zidentyfikować tożsamości osób fizycznych odwiedzających Serwis, a tym samym nie przetwarza ich danych osobowych.

Przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie będzie skutkować zmianą konfiguracji w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jak również nie będzie powodować zmian w zainstalowanym przez Użytkownika na tym urządzeniu oprogramowaniu. Na stronie wykorzystywane są zarówno sesyjne pliki cookies (są to pliki, które istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki) jak i stałe pliki cookies (pliki, które istnieją także po zakończeniu sesji przeglądarki).

Opis wykorzystywanych przez Operatora plików cookies zamieszczono poniżej:

 • _utma – ten typ pliku cookie jest zapisywany przez przeglądarkę Użytkownika podczas pierwszej jego wizyty w Serwisie. W tym miejscu należy podkreślić, że w wypadku ręcznego usunięcia tego pliku z dysku Użytkownika, przy ponownej wizycie w Serwisie zapisany zostanie nowy plik _utma. Plik ten tworzony jest w celach statystycznych i służy identyfikacji unikalnego Użytkownika (rodzaj -stały, czas wykorzystania -2 lata)
 • _utmb – ten typ pliku cookie jest zapisywany przez przeglądarkę Użytkownika podczas rozpoczynania wizyty w Serwisie. Plik ten jest tworzony w celach statystycznych i służy on do ustanowienia i kontynuowania sesji Użytkownika w Serwisie. Nowy plik jest zapisywany na dysku Użytkownika w sytuacji, gdy nie odnaleziono starego plik _utmb, w tym wypadku jest ustanawiana nowa sesja Użytkownika (rodzaj – stały, czas wykorzystania – 30 minut)
 • _utmc – ten typ pliku cookie jest zintegrowany z plikiem utmb i jest tworzony w celach statystycznych. Służy on do ustalenia czy istnieje konieczność ustanowienia nowej sesji Użytkownika. Plik ten jest tworzony podczas opuszczania Serwisu (rodzaj – sesyjny, czas wykorzystania – istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki).
 • _utmz – ten typ pliku cookie przechowuje informacje na temat źródła, którego użył Internauta do wejścia do Serwisu (rodzaj – stały, czas wykorzystania – 6 miesięcy) Wykorzystanie Adresu IP w związku z wykorzystywaniem w Serwisie plików cookies oferowanych przez firmę Google Inc., informacje o korzystaniu z Serwisu mogą być przesyłane na serwery Google usytuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niemniej Operator w ramach wykorzystania funkcjonalności Google Analytics skorzystał z opcji anonimizacji nr IP Użytkowników, wobec czego tylko w szczególnych przypadkach anonimizacja pełnego adresu IP Użytkownika będzie następować po jego transferze do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google będzie wykorzystywał ww. informacje wyłącznie w celu oceny częstotliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością Serwisu. Przekazany przez przeglądarkę Użytkownika adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Jak zarządzać plikami cookies?

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami Cookiem jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Jak zmienić ustawienia?

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Google Chrome – trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
•Usuwanie plików cookies
•Domyślne blokowanie plików Cookies
•Domyślne zezwalanie na pliki cookies
•Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
•Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10

Mozilla Firefox z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security

Opera z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari w menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”. https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/

Szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookies znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Zgoda na przechowywanie informacji i uzyskiwanie do nich dostępu. W przypadku, gdy osoba odwiedzająca naszą stronę internetową, po zapoznaniu się z treścią polityki prywatności, nie dokona modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies, poczytuje się, że aktualne ustawienia przeglądarki użytkownika w zakresie plików cookies stanowią odpowiednio: brak zgody lub zgodę (w zależności od ustawień przeglądarki), zgodnie z postanowieniami przepisu art. 173 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., na przechowywanie przez Spółkę informacji w urządzeniach końcowych użytkownika i uzyskiwanie do nich dostępu.