Tomasz Kocimski

Koordynator ds. Kontrolingu, Logistyki i Zakupów