SALA – ALEKSANDRÓW – KOLEJNY ETAP PRAC

Aktualnie realizujemy z wyprzedzeniem roboty przewidziane w III etapie prac, polegające na wykonaniu elewacji i położeniu tynków wewnętrznych w nowo powstającej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie.