SALA GIMNASTYCZNA -WILCZKOWICE GÓRNE, GM. ŁĘCZYCA

W dniu 5 sierpnia 2019 została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej o 2 kondygnacjach z dojściami pieszymi i pieszo-jezdnymi do budynku, placem wewnętrznym oraz infrastrukturą techniczną.

Łączny koszt inwestycji przewidziany jest na kwotę 4, 8 mln zł brutto.