SALA REH-SPORTOWA – UL.GRANICZNA BYDGOSZCZ

Wkraczamy w ostatnią fazę budowy  sali rehabilitacyjno – sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy polegającą na pracach elewacyjnych.

Kwota inwestycji opiewa na 5, 17 mln zł brutto