BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY – KOLEJNY ETAP PRAC

W Drawsku Pomorskim kontynuujemy prace polegające na wykonaniu robót żelbetowym monolitycznych.

Ukończono realizację słupów żelbetowych w osiach podłużnych budynku pod montaż prefabrykowanych dźwigarów.

Aktualnie wykonujemy ostatnią oś podłużną słupów żelbetowych wraz z podciągiem żelbetowym pod montaż prefabrykowanych belek nad częścią socjalno-magazynową.