HALA SPORTOWA – SIEMKOWICE

W dniu 18 kwietnia została podpisana umowa na Budowę hali sportowej w Siemkowicach wraz zagospodarowaniem terenu.

Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Realizacja będzie przebiegała w dwóch etapach:

- etap I - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych,

- etap II - wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych.

Realizacja Inwestycji współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.