BUDYNKI MIESZKALNE, UL. KOŚCIUSZKI, BYDGOSZCZ – ZAKOŃCZENIE PRAC

W ubiegłym roku ukończyliśmy budowę dwóch budynków wielorodzinnych w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 13 zgodnie z założonym harmonogramem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań budynku A wynosiła 790,1 m2.

Powierzchnia użytkowa mieszkań budynku B wynosiła 1005,68 m2.

Łącznie wybudowano 57 mieszkań.