HALA MAGAZYNOWA – ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Kolejna realizacja zakończona sukcesem.

Zakres prac obejmował:

Przebudowę i rozbudowę istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego obejmującej pomieszczenie myjki pojemników oraz magazynu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową, wentylacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osie.