PARKING – HOTEL KOPERNIK – TORUŃ

Obecnie realizujemy inwestycję pod nazwą: Budowa parkingów dla pojazdów samochodowych wraz z dojazdami w Toruniu przy ul. Woli Zamkowej i Poniatowskiego.

Na początkowym etapie prac wykonaliśmy:

-rozbiórki istniejących nawierzchni,

-roboty ziemne,

- montaż zbiornika retencyjnego.

Aktualnie realizujemy następujący zakres prac:

-podbudowy nawierzchni wraz z ułożeniem kostki betonowej,

-instalacje elektryczne i teletechniczne,

-kanalizację deszczową.

Na etapie końcowym prace zwieńczymy wykonaniem terenów zielonych.