Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, Myślibórz