ROZPOCZĘCIE BUDOWY PAWILONU HANDLOWEGO – UL.SZUBIŃSKA, BYDGOSZCZ

W grudniu rozpoczęły się prace związane z budową pawilonu handlowego, który powstaje przy Szubińskiej i Pięknej vis-a-vis siedziby instytucji NATO w której skład wchodzą cztery NATO-wskie ośrodki: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NFIU).

Przewidywany termin oddania obiektu - jesień 2020 roku.