SALA GIMNASTYCZNA- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W MŁAWIE PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 44A

W dniu 27 lipca została podpisana umowa na budowę Sali Sportowej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

Realizacja będzie przebiegała w dwóch etapach- od robót przygotowawczych, wykonania fundamentów, ścian nośnych i stropodachu po montaż instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej, wentylacji do montażu stojaków na rowery i zagospodarowania terenu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przy współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.