SALA SPORTOWA – WILCZKOWICE GÓRNE – ZAKOŃCZENIE PRAC

W dniu 31.08.2020 roku skończyliśmy budowę i oddaliśmy do użytku salę sportową przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych. Obiekt sali sportowej posiada 2 kondygnacje z dojściami pieszymi i pieszo-jezdnymi do budynku, plac wewnętrzny oraz infrastrukturą techniczną.

Pierwszy raz w historii naszych robót budowlanych, zamontowaliśmy profesjonalną ściankę wspinaczkową.