SALA – WILCZKOWICE GÓRNE – KOLEJNY ETAP PRAC

W ramach tego etapu realizowane są zaawansowane prace związane z wykonaniem stanu surowego zamkniętego polegające na wykonaniu pokrycia dachu nad salą, tynku na zapleczu socjalnym, instalacji elektrycznej bez osprzętu, instalacji sanitarnej (wod-kan, C.O., C.T., hydrantowej, wentylacyjnej), stropu łącznika, elewacji na dwóch ścianach. Dodatkowo zamonowano zbiornik podziemny gazu oraz zakończono wyburzenie łącznik.
Aktualnie trwają prace murarskie łącznika, układanie płytek ściennych zaplecza i prace elewacyjne.