SALA – WILCZKOWICE GÓRNE – STAN SUROWY

Przystąpiliśmy do kolejnego etapu prac zwiazanego z wykonaniem stanu surowego nad ziemią.

W skład prac wchodziło wykonanie:
- słupów żelbetowych do pełnej wysokości,
- stropu nad parterem,
- ścian murowanych do wysokości 5 m,
- wylano warstwy konstrukcyjne - posadzki